Aplikace Telefony

Aplikace Telefony je dostupná na adrese https://telefony.vse.cz

V této aplikaci mohou uživatelé provádět operace ohledně benefitních a služebních SIM karet, dále hlásit závady na pevných linkách.