Spojovatelka

Základní informace

Automatická telefonní spojovatelka je počítačová telefonní aplikace, jejímž cílem je přepojit hovor volajícího na linku volané osoby, aniž by volající musel znát její telefonní číslo. Automatická telefonní spojovatelka funguje na principu rozpoznávání mluveného slova. Aplikace Automatická telefonní spojovatelka byla vyvinuta na Katedře kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity a byla nasazena pro celou Západočeskou univerzitu v Plzni.

Automatická telefonní spojovatelka je dostupná na telefonním čísle 1111 z telefonní sítě  VŠE. Pro hovory mimo telefonní síť VŠE volejte: +420 224 095 111. Z telefonního obvodu Jindřichova Hradce můžete volat místní linku +420 384 417 111 nebo z vnitřní sítě 7111.

Pracovní doba automatické spojovatelky je nonstop, to znamená že se na ni dovoláte vždy. Musíte ale počítat, že osoby, na které vás bude přepojovat, již nemusí být v pozdních hodinách přítomny na svém pracovišti. Omezení je pouze v počtu současných rozhovorů automatické spojovatelky s klienty, které jsou z důvodu licenčních podmínek a nároku na počítačový hardware omezeny na tři. Tento počet by měl ale plně dostačovat, protože od upgrade telefonní sítě roku 2002 do spuštění automatické telefonní spojovatelky byl na Vysoké škole ekonomické v Praze počet fyzických spojovatelek také tři. Tento počet byl ale pouze ve špičkách.

Automatická spojovatelka je po informačním systému InSIS , ekonomickém systému iFis a přístupového systému další celoškolská aplikace, která se používá i na fakultě managementu v Jindřichově Hradci a je pro tuto lokalitu také určena.

Návod dialogu

 1. Zavolejte na číslo telefonní spojovatelky: 1111 z telefonní sítě VŠE nebo mimo telefonní síť VŠE točte: +420 224 095 111. Z telefonního obvodu Jindřichova Hradce můžete volat místní linku 384417111.
 2. Počkejte, než automatická spojovatelka pronese úvodní promluvu, po pípnutí můžete pokračovat
 3. Řekněte srozumitelně jméno osoby na kterou potřebujete spojit. Minimálně musíte zadat příjmení nebo funkci požadované osoby, dále pro upřesnění můžete zadat jméno a tituly před i za jménem.
 4. Pokud automatická spojovatelka Vaši promluvu nerozpozná korektně, budete vyzváni k novému zadání, jméno je nutno říci srozumitelně. Pro urychlení nového zadání je možno stisknout na klávesnici telefonu tlačítko „nula“.
 5. Vaše zadání může vyhovovat různému počtu výsledků. Pokud automatická spojovatelka nenalezne nikoho, nebo naopak více než 5 osob, budete požádáni o nové zadání. Pokud bude shod existovat méně, budou vám jednotlivé volby vyjmenovány a pomoci klávesnice telefonu si budete moci vybrat.
 6. Některé osoby mohou mít přiřazeno více čísel, pokud se tak stane, bude vám nabídnuto, na které číslo chcete volat.

Důvody, proč spojení neproběhlo korektně:

 • Jméno osoby nebylo zadáno srozumitelně, zadejte jméno srozumitelně
 • Ve vašem okolí je velký hluk, který ztěžuje automatické rozpoznání. Řešením je omezit okolní hluk nebo zadat jméno pomocí klávesnice telefonu.
 • Automatická spojovatelka má neaktuální data. Zdrojová data jsou brána ze školního informačního systému InSIS, pokud jsou v něm data neaktuální, automatická spojovatelka nemůže spojovat korektně. Oznamte problém systémovému integrátorovi.

Tipy triky

 • Zadání jména na klávesnici

Po pípnutí lze jméno zadat nejenom  vyřčením příjemní volané osoby, ale lze také použít klávesnici telefonu, stejně jako pomocí systému T9 v mobilních telefonech. Pokud chcete volat „Skřivan“, je možno po pípnutí  říci „skřivan“ nebo na klávesnici telefonu vyťukat: 7574826. Výhodou je použití v rušném prostředí, kde automatická spojovatelka může mít nižší úspěšnost rozpoznávání.

 • volat

Řeknete-li „volat“ jako první slovo při zadání osoby, budete rovnou přepojeni na volanou osobu a další informace o osobě budou vynechány. Například „volat Docent Aleš Skřivan“. Místo „volat“ jde říci také „volej“, „zavolat“, „zavolej“ nebo „vytoč“.

 • n-té číslo

Víte-li, že při zadání konkrétního dotazu zastihnete osobu na jiném než prvním čísle, můžete si zkrátit cestu dialogem zadáním pořadí čísla jako první část promluvy, např. „třetí číslo“. Obě zkratky lze kombinovat, např. „volat druhé číslo Docent Aleš Skřivan“.

Zajímavosti

Aplikace Automatická telefonní spojovatelka od svého spuštění 19. 3. 2010 obsloužila 49718 hovorů od 24589 volajících pro 769 volaných o celkové délce 350 hodin 38 minut a 00 sekund. Momentálně vás Spojovatelka dokáže přepojit na 1040 osob, které čekají na zazvonění dohromady 935 telefonů. K úspěšnému přepojení na tyto účastníky můžete vyslovit přibližně 518297229 promluv, které dokáže Automatická telefonní spojovatelka rozeznat. Tyto údaje jsou automaticky generovány a jsou vždy při načtení stránky aktuální.

Rozpoznané promluvy:

Například panu prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. se lze dovolat 3908066 způsoby.

Možné promluvy se rozpoznávači řeči předkládají ve tvaru tzv. gramatiky. Hranaté závorky značí nepovinnou část promluvy a svislítko výběr levé, nebo pravé možnosti:

osoba =
	(
	[(oslovení funkce) | (funkce oslovení) | oslovení | funkce]
	[tituly] (([jméno] příjmení) | (příjmení jméno)) [tituly]
	[funkce | pracoviště]
	)
	| funkce;

Toto schéma vede například u Richarda Hindlse na tyto možnosti (prvních a posledních 200 možností):

 1. hindls
 2. richard hindls
 3. hindls richard
 4. hindls inženýr
 5. hindls inženýr profesor
 6. hindls inženýr profesor kandidát věd
 7. hindls inženýr profesor kandidát věd doktor
 8. hindls inženýr profesor kandidát věd doktor honoris kauza
 9. hindls inženýr profesor kandidát věd honoris kauza
 10. hindls inženýr profesor kandidát věd honoris kauza doktor
 11. hindls inženýr profesor doktor
 12. hindls inženýr profesor doktor kandidát věd
 13. hindls inženýr profesor doktor kandidát věd honoris kauza
 14. hindls inženýr profesor doktor honoris kauza
 15. hindls inženýr profesor doktor honoris kauza kandidát věd
 16. hindls inženýr profesor honoris kauza
 17. hindls inženýr profesor honoris kauza kandidát věd
 18. hindls inženýr profesor honoris kauza kandidát věd doktor
 19. hindls inženýr profesor honoris kauza doktor
 20. hindls inženýr profesor honoris kauza doktor kandidát věd
 21. hindls inženýr kandidát věd
 22. hindls inženýr kandidát věd profesor
 23. hindls inženýr kandidát věd profesor doktor
 24. hindls inženýr kandidát věd profesor doktor honoris kauza
 25. hindls inženýr kandidát věd profesor honoris kauza
 26. hindls inženýr kandidát věd profesor honoris kauza doktor
 27. hindls inženýr kandidát věd doktor
 28. hindls inženýr kandidát věd doktor profesor
 29. hindls inženýr kandidát věd doktor profesor honoris kauza
 30. hindls inženýr kandidát věd doktor honoris kauza
 31. hindls inženýr kandidát věd doktor honoris kauza profesor
 32. hindls inženýr kandidát věd honoris kauza
 33. hindls inženýr kandidát věd honoris kauza profesor
 34. hindls inženýr kandidát věd honoris kauza profesor doktor
 35. hindls inženýr kandidát věd honoris kauza doktor
 36. hindls inženýr kandidát věd honoris kauza doktor profesor
 37. hindls inženýr doktor
 38. hindls inženýr doktor profesor
 39. hindls inženýr doktor profesor kandidát věd
 40. hindls inženýr doktor profesor kandidát věd honoris kauza
 41. hindls inženýr doktor profesor honoris kauza
 42. hindls inženýr doktor profesor honoris kauza kandidát věd
 43. hindls inženýr doktor kandidát věd
 44. hindls inženýr doktor kandidát věd profesor
 45. hindls inženýr doktor kandidát věd profesor honoris kauza
 46. hindls inženýr doktor kandidát věd honoris kauza
 47. hindls inženýr doktor kandidát věd honoris kauza profesor
 48. hindls inženýr doktor honoris kauza
 49. hindls inženýr doktor honoris kauza profesor
 50. hindls inženýr doktor honoris kauza profesor kandidát věd
 51. hindls inženýr doktor honoris kauza kandidát věd
 52. hindls inženýr doktor honoris kauza kandidát věd profesor
 53. hindls inženýr honoris kauza
 54. hindls inženýr honoris kauza profesor
 55. hindls inženýr honoris kauza profesor kandidát věd
 56. hindls inženýr honoris kauza profesor kandidát věd doktor
 57. hindls inženýr honoris kauza profesor doktor
 58. hindls inženýr honoris kauza profesor doktor kandidát věd
 59. hindls inženýr honoris kauza kandidát věd
 60. hindls inženýr honoris kauza kandidát věd profesor
 61. hindls inženýr honoris kauza kandidát věd profesor doktor
 62. hindls inženýr honoris kauza kandidát věd doktor
 63. hindls inženýr honoris kauza kandidát věd doktor profesor
 64. hindls inženýr honoris kauza doktor
 65. hindls inženýr honoris kauza doktor profesor
 66. hindls inženýr honoris kauza doktor profesor kandidát věd
 67. hindls inženýr honoris kauza doktor kandidát věd
 68. hindls inženýr honoris kauza doktor kandidát věd profesor
 69. richard hindls inženýr
 70. richard hindls inženýr profesor
 71. richard hindls inženýr profesor kandidát věd
 72. richard hindls inženýr profesor kandidát věd doktor
 73. richard hindls inženýr profesor kandidát věd doktor honoris kauza
 74. richard hindls inženýr profesor kandidát věd honoris kauza
 75. richard hindls inženýr profesor kandidát věd honoris kauza doktor
 76. richard hindls inženýr profesor doktor
 77. richard hindls inženýr profesor doktor kandidát věd
 78. richard hindls inženýr profesor doktor kandidát věd honoris kauza
 79. richard hindls inženýr profesor doktor honoris kauza
 80. richard hindls inženýr profesor doktor honoris kauza kandidát věd
 81. richard hindls inženýr profesor honoris kauza
 82. richard hindls inženýr profesor honoris kauza kandidát věd
 83. richard hindls inženýr profesor honoris kauza kandidát věd doktor
 84. richard hindls inženýr profesor honoris kauza doktor
 85. richard hindls inženýr profesor honoris kauza doktor kandidát věd
 86. richard hindls inženýr kandidát věd
 87. richard hindls inženýr kandidát věd profesor
 88. richard hindls inženýr kandidát věd profesor doktor
 89. richard hindls inženýr kandidát věd profesor doktor honoris kauza
 90. richard hindls inženýr kandidát věd profesor honoris kauza
 91. richard hindls inženýr kandidát věd profesor honoris kauza doktor
 92. richard hindls inženýr kandidát věd doktor
 93. richard hindls inženýr kandidát věd doktor profesor
 94. richard hindls inženýr kandidát věd doktor profesor honoris kauza
 95. richard hindls inženýr kandidát věd doktor honoris kauza
 96. richard hindls inženýr kandidát věd doktor honoris kauza profesor
 97. richard hindls inženýr kandidát věd honoris kauza
 98. richard hindls inženýr kandidát věd honoris kauza profesor
 99. richard hindls inženýr kandidát věd honoris kauza profesor doktor
 100. richard hindls inženýr kandidát věd honoris kauza doktor
 101. richard hindls inženýr kandidát věd honoris kauza doktor profesor
 102. richard hindls inženýr doktor
 103. richard hindls inženýr doktor profesor
 104. richard hindls inženýr doktor profesor kandidát věd
 105. richard hindls inženýr doktor profesor kandidát věd honoris kauza
 106. richard hindls inženýr doktor profesor honoris kauza
 107. richard hindls inženýr doktor profesor honoris kauza kandidát věd
 108. richard hindls inženýr doktor kandidát věd
 109. richard hindls inženýr doktor kandidát věd profesor
 110. richard hindls inženýr doktor kandidát věd profesor honoris kauza
 111. richard hindls inženýr doktor kandidát věd honoris kauza
 112. richard hindls inženýr doktor kandidát věd honoris kauza profesor
 113. richard hindls inženýr doktor honoris kauza
 114. richard hindls inženýr doktor honoris kauza profesor
 115. richard hindls inženýr doktor honoris kauza profesor kandidát věd
 116. richard hindls inženýr doktor honoris kauza kandidát věd
 117. richard hindls inženýr doktor honoris kauza kandidát věd profesor
 118. richard hindls inženýr honoris kauza
 119. richard hindls inženýr honoris kauza profesor
 120. richard hindls inženýr honoris kauza profesor kandidát věd
 121. richard hindls inženýr honoris kauza profesor kandidát věd doktor
 122. richard hindls inženýr honoris kauza profesor doktor
 123. richard hindls inženýr honoris kauza profesor doktor kandidát věd
 124. richard hindls inženýr honoris kauza kandidát věd
 125. richard hindls inženýr honoris kauza kandidát věd profesor
 126. richard hindls inženýr honoris kauza kandidát věd profesor doktor
 127. richard hindls inženýr honoris kauza kandidát věd doktor
 128. richard hindls inženýr honoris kauza kandidát věd doktor profesor
 129. richard hindls inženýr honoris kauza doktor
 130. richard hindls inženýr honoris kauza doktor profesor
 131. richard hindls inženýr honoris kauza doktor profesor kandidát věd
 132. richard hindls inženýr honoris kauza doktor kandidát věd
 133. richard hindls inženýr honoris kauza doktor kandidát věd profesor
 134. hindls richard inženýr
 135. hindls richard inženýr profesor
 136. hindls richard inženýr profesor kandidát věd
 137. hindls richard inženýr profesor kandidát věd doktor
 138. hindls richard inženýr profesor kandidát věd doktor honoris kauza
 139. hindls richard inženýr profesor kandidát věd honoris kauza
 140. hindls richard inženýr profesor kandidát věd honoris kauza doktor
 141. hindls richard inženýr profesor doktor
 142. hindls richard inženýr profesor doktor kandidát věd
 143. hindls richard inženýr profesor doktor kandidát věd honoris kauza
 144. hindls richard inženýr profesor doktor honoris kauza
 145. hindls richard inženýr profesor doktor honoris kauza kandidát věd
 146. hindls richard inženýr profesor honoris kauza
 147. hindls richard inženýr profesor honoris kauza kandidát věd
 148. hindls richard inženýr profesor honoris kauza kandidát věd doktor
 149. hindls richard inženýr profesor honoris kauza doktor
 150. hindls richard inženýr profesor honoris kauza doktor kandidát věd
 151. hindls richard inženýr kandidát věd
 152. hindls richard inženýr kandidát věd profesor
 153. hindls richard inženýr kandidát věd profesor doktor
 154. hindls richard inženýr kandidát věd profesor doktor honoris kauza
 155. hindls richard inženýr kandidát věd profesor honoris kauza
 156. hindls richard inženýr kandidát věd profesor honoris kauza doktor
 157. hindls richard inženýr kandidát věd doktor
 158. hindls richard inženýr kandidát věd doktor profesor
 159. hindls richard inženýr kandidát věd doktor profesor honoris kauza
 160. hindls richard inženýr kandidát věd doktor honoris kauza
 161. hindls richard inženýr kandidát věd doktor honoris kauza profesor
 162. hindls richard inženýr kandidát věd honoris kauza
 163. hindls richard inženýr kandidát věd honoris kauza profesor
 164. hindls richard inženýr kandidát věd honoris kauza profesor doktor
 165. hindls richard inženýr kandidát věd honoris kauza doktor
 166. hindls richard inženýr kandidát věd honoris kauza doktor profesor
 167. hindls richard inženýr doktor
 168. hindls richard inženýr doktor profesor
 169. hindls richard inženýr doktor profesor kandidát věd
 170. hindls richard inženýr doktor profesor kandidát věd honoris kauza
 171. hindls richard inženýr doktor profesor honoris kauza
 172. hindls richard inženýr doktor profesor honoris kauza kandidát věd
 173. hindls richard inženýr doktor kandidát věd
 174. hindls richard inženýr doktor kandidát věd profesor
 175. hindls richard inženýr doktor kandidát věd profesor honoris kauza
 176. hindls richard inženýr doktor kandidát věd honoris kauza
 177. hindls richard inženýr doktor kandidát věd honoris kauza profesor
 178. hindls richard inženýr doktor honoris kauza
 179. hindls richard inženýr doktor honoris kauza profesor
 180. hindls richard inženýr doktor honoris kauza profesor kandidát věd
 181. hindls richard inženýr doktor honoris kauza kandidát věd
 182. hindls richard inženýr doktor honoris kauza kandidát věd profesor
 183. hindls richard inženýr honoris kauza
 184. hindls richard inženýr honoris kauza profesor
 185. hindls richard inženýr honoris kauza profesor kandidát věd
 186. hindls richard inženýr honoris kauza profesor kandidát věd doktor
 187. hindls richard inženýr honoris kauza profesor doktor
 188. hindls richard inženýr honoris kauza profesor doktor kandidát věd
 189. hindls richard inženýr honoris kauza kandidát věd
 190. hindls richard inženýr honoris kauza kandidát věd profesor
 191. hindls richard inženýr honoris kauza kandidát věd profesor doktor
 192. hindls richard inženýr honoris kauza kandidát věd doktor
 193. hindls richard inženýr honoris kauza kandidát věd doktor profesor
 194. hindls richard inženýr honoris kauza doktor
 195. hindls richard inženýr honoris kauza doktor profesor
 196. hindls richard inženýr honoris kauza doktor profesor kandidát věd
 197. hindls richard inženýr honoris kauza doktor kandidát věd
 198. hindls richard inženýr honoris kauza doktor kandidát věd profesor
 199. inženýr hindls
 200. inženýr richard hindls
 201. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 202. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 203. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls katedra statistiky a pravděpodobnosti
 204. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls laboratoř inteligentních systémů
 205. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls vedoucí vědecký pracovník
 206. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls rektor profesor
 207. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 208. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 209. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls katedra statistiky a pravděpodobnosti
 210. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls laboratoř inteligentních systémů
 211. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard vedoucí vědecký pracovník
 212. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard rektor profesor
 213. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 214. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 215. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard katedra statistiky a pravděpodobnosti
 216. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard laboratoř inteligentních systémů
 217. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls inženýr vedoucí vědecký pracovník
 218. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls inženýr rektor profesor
 219. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls inženýr vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 220. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls inženýr rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 221. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls inženýr katedra statistiky a pravděpodobnosti
 222. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls inženýr laboratoř inteligentních systémů
 223. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls inženýr profesor vedoucí vědecký pracovník
 224. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls inženýr profesor rektor profesor
 225. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls inženýr profesor vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 226. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls inženýr profesor rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 227. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls inženýr profesor katedra statistiky a pravděpodobnosti
 228. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls inženýr profesor laboratoř inteligentních systémů
 229. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls inženýr vedoucí vědecký pracovník
 230. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls inženýr rektor profesor
 231. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls inženýr vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 232. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls inženýr rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 233. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls inženýr katedra statistiky a pravděpodobnosti
 234. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls inženýr laboratoř inteligentních systémů
 235. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls inženýr profesor vedoucí vědecký pracovník
 236. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls inženýr profesor rektor profesor
 237. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls inženýr profesor vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 238. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls inženýr profesor rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 239. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls inženýr profesor katedra statistiky a pravděpodobnosti
 240. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls inženýr profesor laboratoř inteligentních systémů
 241. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard inženýr vedoucí vědecký pracovník
 242. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard inženýr rektor profesor
 243. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard inženýr vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 244. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard inženýr rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 245. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard inženýr katedra statistiky a pravděpodobnosti
 246. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard inženýr laboratoř inteligentních systémů
 247. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard inženýr profesor vedoucí vědecký pracovník
 248. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard inženýr profesor rektor profesor
 249. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard inženýr profesor vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 250. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard inženýr profesor rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 251. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard inženýr profesor katedra statistiky a pravděpodobnosti
 252. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard inženýr profesor laboratoř inteligentních systémů
 253. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls vedoucí vědecký pracovník
 254. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls rektor profesor
 255. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 256. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 257. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls katedra statistiky a pravděpodobnosti
 258. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls laboratoř inteligentních systémů
 259. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr richard hindls vedoucí vědecký pracovník
 260. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr richard hindls rektor profesor
 261. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr richard hindls vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 262. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr richard hindls rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 263. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr richard hindls katedra statistiky a pravděpodobnosti
 264. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr richard hindls laboratoř inteligentních systémů
 265. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls richard vedoucí vědecký pracovník
 266. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls richard rektor profesor
 267. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls richard vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 268. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls richard rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 269. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls richard katedra statistiky a pravděpodobnosti
 270. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls richard laboratoř inteligentních systémů
 271. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls profesor vedoucí vědecký pracovník
 272. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls profesor rektor profesor
 273. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls profesor vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 274. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls profesor rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 275. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls profesor katedra statistiky a pravděpodobnosti
 276. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls profesor laboratoř inteligentních systémů
 277. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr richard hindls profesor vedoucí vědecký pracovník
 278. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr richard hindls profesor rektor profesor
 279. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr richard hindls profesor vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 280. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr richard hindls profesor rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 281. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr richard hindls profesor katedra statistiky a pravděpodobnosti
 282. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr richard hindls profesor laboratoř inteligentních systémů
 283. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls richard profesor vedoucí vědecký pracovník
 284. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls richard profesor rektor profesor
 285. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls richard profesor vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 286. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls richard profesor rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 287. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls richard profesor katedra statistiky a pravděpodobnosti
 288. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr hindls richard profesor laboratoř inteligentních systémů
 289. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr profesor hindls vedoucí vědecký pracovník
 290. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr profesor hindls rektor profesor
 291. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr profesor hindls vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 292. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr profesor hindls rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 293. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr profesor hindls katedra statistiky a pravděpodobnosti
 294. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr profesor hindls laboratoř inteligentních systémů
 295. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr profesor richard hindls vedoucí vědecký pracovník
 296. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr profesor richard hindls rektor profesor
 297. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr profesor richard hindls vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 298. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr profesor richard hindls rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 299. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr profesor richard hindls katedra statistiky a pravděpodobnosti
 300. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr profesor richard hindls laboratoř inteligentních systémů
 301. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr profesor hindls richard vedoucí vědecký pracovník
 302. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr profesor hindls richard rektor profesor
 303. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr profesor hindls richard vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 304. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr profesor hindls richard rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 305. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr profesor hindls richard katedra statistiky a pravděpodobnosti
 306. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd inženýr profesor hindls richard laboratoř inteligentních systémů
 307. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls profesor vedoucí vědecký pracovník
 308. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls profesor rektor profesor
 309. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls profesor vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 310. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls profesor rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 311. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls profesor katedra statistiky a pravděpodobnosti
 312. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls profesor laboratoř inteligentních systémů
 313. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls profesor inženýr vedoucí vědecký pracovník
 314. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls profesor inženýr rektor profesor
 315. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls profesor inženýr vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 316. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls profesor inženýr rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 317. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls profesor inženýr katedra statistiky a pravděpodobnosti
 318. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls profesor inženýr laboratoř inteligentních systémů
 319. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls profesor vedoucí vědecký pracovník
 320. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls profesor rektor profesor
 321. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls profesor vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 322. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls profesor rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 323. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls profesor katedra statistiky a pravděpodobnosti
 324. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls profesor laboratoř inteligentních systémů
 325. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls profesor inženýr vedoucí vědecký pracovník
 326. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls profesor inženýr rektor profesor
 327. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls profesor inženýr vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 328. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls profesor inženýr rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 329. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls profesor inženýr katedra statistiky a pravděpodobnosti
 330. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd richard hindls profesor inženýr laboratoř inteligentních systémů
 331. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard profesor vedoucí vědecký pracovník
 332. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard profesor rektor profesor
 333. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard profesor vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 334. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard profesor rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 335. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard profesor katedra statistiky a pravděpodobnosti
 336. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard profesor laboratoř inteligentních systémů
 337. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard profesor inženýr vedoucí vědecký pracovník
 338. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard profesor inženýr rektor profesor
 339. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard profesor inženýr vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 340. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard profesor inženýr rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 341. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard profesor inženýr katedra statistiky a pravděpodobnosti
 342. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd hindls richard profesor inženýr laboratoř inteligentních systémů
 343. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls vedoucí vědecký pracovník
 344. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls rektor profesor
 345. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 346. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 347. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls katedra statistiky a pravděpodobnosti
 348. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls laboratoř inteligentních systémů
 349. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor richard hindls vedoucí vědecký pracovník
 350. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor richard hindls rektor profesor
 351. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor richard hindls vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 352. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor richard hindls rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 353. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor richard hindls katedra statistiky a pravděpodobnosti
 354. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor richard hindls laboratoř inteligentních systémů
 355. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls richard vedoucí vědecký pracovník
 356. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls richard rektor profesor
 357. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls richard vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 358. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls richard rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 359. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls richard katedra statistiky a pravděpodobnosti
 360. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls richard laboratoř inteligentních systémů
 361. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls inženýr vedoucí vědecký pracovník
 362. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls inženýr rektor profesor
 363. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls inženýr vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 364. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls inženýr rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 365. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls inženýr katedra statistiky a pravděpodobnosti
 366. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls inženýr laboratoř inteligentních systémů
 367. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor richard hindls inženýr vedoucí vědecký pracovník
 368. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor richard hindls inženýr rektor profesor
 369. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor richard hindls inženýr vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 370. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor richard hindls inženýr rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 371. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor richard hindls inženýr katedra statistiky a pravděpodobnosti
 372. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor richard hindls inženýr laboratoř inteligentních systémů
 373. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls richard inženýr vedoucí vědecký pracovník
 374. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls richard inženýr rektor profesor
 375. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls richard inženýr vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 376. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls richard inženýr rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 377. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls richard inženýr katedra statistiky a pravděpodobnosti
 378. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor hindls richard inženýr laboratoř inteligentních systémů
 379. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor inženýr hindls vedoucí vědecký pracovník
 380. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor inženýr hindls rektor profesor
 381. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor inženýr hindls vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 382. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor inženýr hindls rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 383. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor inženýr hindls katedra statistiky a pravděpodobnosti
 384. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor inženýr hindls laboratoř inteligentních systémů
 385. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor inženýr richard hindls vedoucí vědecký pracovník
 386. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor inženýr richard hindls rektor profesor
 387. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor inženýr richard hindls vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 388. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor inženýr richard hindls rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 389. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor inženýr richard hindls katedra statistiky a pravděpodobnosti
 390. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor inženýr richard hindls laboratoř inteligentních systémů
 391. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor inženýr hindls richard vedoucí vědecký pracovník
 392. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor inženýr hindls richard rektor profesor
 393. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor inženýr hindls richard vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 394. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor inženýr hindls richard rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti
 395. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor inženýr hindls richard katedra statistiky a pravděpodobnosti
 396. pan rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti honoris kauza doktor kandidát věd profesor inženýr hindls richard laboratoř inteligentních systémů
 397. vedoucí vědecký pracovník
 398. rektor profesor
 399. vedoucí vědecký pracovník laboratoře inteligentních systémů
 400. rektor profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti