Základní informace

Dne 26.9.2011 byl spuštěn nový revoluční způsob příjmu televizního vysílání v počítačové síti VŠE. Zároveň došlo k odstavení původního způsobu sledování televize (oznamování přes SAPy). Po několikaletých zkušenostech s reprodukcí televizního vysílání vlastními silami jsme pokročili do dalšího stádia a nabízíme všem studentům a zaměstnancům profesionální řešení od společnosti NETUP TV. Už žádná složitá nastavování přehrávače, zpřeházené kanály či problémy s aktualizacemi. Do budoucna taktéž plánujeme rozšírení o funkci „Video na přání“ známou ze sítí kabelových televizí (k dispozici budou například různé záznamy ze školy, je potřeba domluvit se s příslušnými tvůrci obsahu, kteří mohou naše oddělení kontaktovat).

Další možnost příjmu je pomocí IPTV set-top-boxu. V případě, že již disponujete set-top-boxem kontaktujte prosím Oddělení síťové infrastruktury, které Vám provede nezbytný upgrade na nejnovější verzi. Více informací o set-top-boxech a možnostech jejich pořízení najdete zde.

Programy jsou vysílány pomocí protokolu UDP s využitím multicastu. Celý systém je hodně podobný provozování Společné Televizní Antény známé z panelových domů. Chtěli bychom Vás upozornit, že sledování českých programů je legislativně podmíněno uhrazením koncesionářských poplatků (jsou hrazeny za domácnost – pokud máte trvalý pobyt na území ČR a platíte doma koncesionářské poplatky, máte splněnou povinnost plynoucí ze zákona). Zahraniční studenti, kteří nepotřebují povolení k dlouhodobému (nebo trvalému) pobytu jsou od poplatků osvobozeni. Zahraniční studenti , kteří mají na území České republiky povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt jsou povinni se do evidence televizních poplatků přihlásit (ne na VŠE, ale na příslušném úřadě či elektronicky). Ohledně povinnosti platit/neplatit koncesionářské poplatky odkazujeme na zákon 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů. VŠE nekontroluje, ani nijak neověřuje, zdali koncesionářské poplatky platíte nebo ne.  Pokud přijímáte televizní vysílání v počítačové síti, bereme za to, že sami zodpovídáte za řádné placení koncesionářské poplatků.

Sledování IPTV v počítačové síti VŠE

Sledování IPTV je nyní dostupné pro většinu operačních systémů, díky využití multiplatformového přehrávače VLC.

Na našich stránkách najdete také nejčastější problémy při sledování televize. Pokud se Vám nepodaří vyřešit problém samostatně, napište nám na email osi@vse.cz.

Také nás neváhejte kontaktovat, pokud Vám chybí v nabídce nějaký zajímavý program!