Elektronický přístupový systém

Základní informace:

ID karty vydávané zaměstnancům a studentům lze použít k otevření určitých dveří a vjezdů v areálech VŠE Žižkov, Jarov a Jindřichův Hradec.

Centrum Informatiky zajištuje správu centrálního serveru pro řízení systému EKV, připojení řídících jednotek k tomuto serveru a sychronizaci dat centrálního serveru s databází Insis – část modul Přístupový systém.

Ztratil jsem ID kartu co mám dělat?

Kontaktujte Pracoviště správy ID karet: https://ci.vse.cz/id-karty/
K zablokování karty pro Vstupy dojde do 90 minut od nahlášení.

Mám více karet, která z nich je platná?

Pro systém Vstupy  je platná (aktivní ) vždy jenom jedna karta.
Je to ta s nejvyšší prioritou a to v pořadí ISIC, ITIC, studentská, zaměstnanecká, externí čtenář.
Zda je vaše karta platná pro systém Vstupy (Stav průkazu: aktivní), zjistíte zde: http://insis.vse.cz/karty/platnost.pl

Přestala mi fungovat karta na VJEZD/vstup do určité místnosti.

1. Zkontrolujte zda je vaše karta ve stavu  Aktivní (Stav průkazu):  http://insis.vse.cz/karty/platnost.pl.  Pokud není kontaktujte Pracoviště správy ID karet: https://ci.vse.cz/id-karty/

2. V případě že čtečka po přiložení karty nereaguje pípnutím/změnou barvy, vaše karta je pravděpodobně poškozená. Můžete ještě zkusit kartu přiložit k jiné čtečkce. Poté kontaktujte Pracoviště správy ID karet:  https://ci.vse.cz/id-karty/

3. Pokud vám nečekaně přestal fungovat vstup do určité místnosti, ověřte si v Insis zda máte nastaveno platné oprávnění. Pokud ne, kontaktujte správce/administrátora uvedené mísntosti. V případě že ho neznáte, obraťte se na Útvar obrany a ochrany.