Hlasová pošta

Hlasová pošta je obdoba telefonního záznamníku (nejsou a nebudou podporovány analogové telefonní záznamníky). Tento systém je k dispozici pro uživatele všech poboček v síti telefonních ústředen VŠE, může ukládat Vaše zprávy podobně jako telefonní záznamník (vzkazy si můžete přehrát zavoláním na speciání telefonní číslo, lze nastavit upozornění na novou zprávu e-mailem) nebo Vám může vzkazy v digitální podobě (jako audionahrávku) odeslat na e-mail (v takovém případě se zprávy neukládají v systému hlasové pošty).

Hlasová pošta může být zřízena na digitálních i analogových telefonech. Na digitálních telefonech při nové zprávě bliká tlačítko „Schránka“, na analogových telefonech se po zvednutí sluchátka ozve informace o existenci zprávy ve schránce.

Volání do schránky hlasové pošty (vyzvedávání zpráv, nastavování schránky, přesměrování do schránky):

  • při volání ze sítě telefonních ústředen VŠE volte 8870
  • při volání z veřejné telefonní sítě volte telefonní číslo 224 098 870

Parametry schránky hlasové pošty

  • přístupový kód – používá se při přístupu z jiného telefonu, mění si sám uživatel, počáteční kód získá při vytvoření schránky
  • vyžádování kódu i při přístupu z vlastní pobočky – nastavuje správce ústředny
  • nastavení, která volání budou přesměrována do schránky – lze určit, zda v případě, že se volaný účastník nehlásí, mají být do schránky přesměrovány externí volání, interní volání či externí i interní volání
  • informovat el. poštou – lze nastavit, že příjemce dostane upozornění o zprávě v hlasové schránce pomocí el. pošty. Je možné pomocí el. pošty přeposlat celou uloženou zprávu (poté již však nebude uložena na ústředně)
  • minimální délka uložené zprávy – 5 vteřin, nelze změnit
  • maximální délka jedné zprávy – 60 vteřin, lze změnit na ústředně
  • jak dlouho se budou zprávy uchovávat – standardně 14 dní, poté se automaticky vymažou, lze změnit na ústředně
  • úvodní oslovení (ohlas) – může si uživatel sám namluvit

Při zřízení schránky je nastaveno přesměrování hovorů do schránky po pěti zazvoněních a přednastaven cíl pevného přesměrování, tj. uživatel si může aktivovat okamžité přesměrování hovorů do schránky zadáním posloupnosti *42 (pokud si nezměnil cíl pevného přesměrování). Toto přesměrování lze ukončit pomocí kombinace #44.