Pořízení set-top-boxu

Vysoká škola ekonomická nabízí zaměstnancům možnost provozování IP set-top-boxu ke sledování IPTV.

Dle typu set-top-boxu je možné využít více způsobů propojení s televizí. Individuálně zvolená možnost propojení je závislá na možnostech zvoleného televizoru, především od nabízených vstupních konektorů. Volba propojovacích kabelů může mít vliv na kvalitu obrazu. Následuje přehled možností propojení v pořadí dle nabízené kvality přenosu:

  • HDMI
    Související obrázek

V síti Vysoké školy ekonomické v Praze jsou používány set-top-boxy Netup Android IP STB, na které je nahrán profesionální firmware od společnosti NETUP. Pro komunikaci SET-TOP-BOXů jsou vyhrazeny datové zásuvky, je tedy podstatné, aby byly zapojeny do zásuvek k tomu určených (nastavených). Nutností je tedy blízká přítomnost televize a datové zásuvky

V případě zájmu kontaktujte Oddělení síťové infrastruktury (osi@vse.cz), které Vám bude schopno zprostředkovat pořízení set-top-boxu.