Aplikace pro správu telefonů

Správa telefoních přístrojů je integrována do aplikace Netreg (http://netreg.vse.cz). Naleznete ji po přihlášení v levém menu, položka Telefony. Různí uživatelé vidí různé položky v závislosti na jejich oprávnění.

1.) Přihlášení

Před prací s aplikací pro správu telefonů je nutné přihlášení. Náhled formuláře je níže, přihlášení probíhá prostřednictvím údajů ke školnímu účtu.

2.) Hlášení závad

V případě, že má váš telefonní přístroj nějakou závadu, můžete ji nahlásit skrze formulář, jehož náhled vidíte níže. Vyplňte prosím svědomitě zejména popis závady, abychom mohli provést přesnou diagnostiku a závadu odstranit co nejdříve.

Po odeslání tohoto formuláře nám bude vytvořen požadavek v ticketovém systému a my vás kontaktujeme s řešením.

3.) Změna jména linky

Všichni zaměstnanci VŠE mohou požádat o změnu linky prostřednictvím následujícího formuláře. Vyplníte pouze číslo a požadovaný název. Odeslaná žádost je zaslána vašemu správci rozpočtu, který ji musí schválit. Po schválení je změna zaslána nám a my ji provedeme fyzicky v telefonní ústředně.

4.) Přehled linek

Přehled linek je dostupný pouze správcům rozpočtu, kteří zde vidí pouze linky s jinymi spravovanými nákladovými středisky. Pomocí přehledu linek lze přistupovat k editaci, přesunu a zrušení linek.

  •  Editace
  •  Přesun
  •  Zrušení

Zobrazit si můžete také historii editace příslušné linky pomocí odkazu Zobrazit na daném řádku.

5.) Editace linky

Editovat linku mohou pouze příslušní správci rozpočtu. Mají možnost změnit název linky (ten mohou měnit i ostatní zaměstnanci prostřednictvím formuláře Změna jména linky), místnost (zde se nejedná o přesun, ale pouze o informaci, ve které místnosti se linka nachází), dále nákladové středisko a oprávnění.

Po odeslání formuláře jsou změny schváleny naším pracovníkem a provedeny v telefonní ústředně, neprojeví se proto ihned po odeslání formuláře.

6.) Přesun linek

Pokud chcete přesunout linku z jedné místnosti do druhé, využijete tento formulář. Slouží také k jiným nestandardním přesunům (výměna analogového telefonu za digitální, prohození telefonů atd.). Vyplnit ho mohou opět pouze správci rozpočtu příslušných linek.

7.) Zrušení linky

Správce rozpočtu může skrze přehled linek žádat také o zrušení linky. Tato žádost bude odeslána a po schválení našimi pracovníky bude linka zrušena k poslednímu dni v měsíci.