Info o WiFi guest.vse.cz

WiFi guest.vse.cz je provozována v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze s výjimkou kolejí a budovy v Jindřichově Hradci.

Bezdrátová síť s názvem guest.vse.cz je určena pro návštěvníky prostor VŠE, kteří potřebují přístup na Internet. Příkladem mohou být:

Bezdrátová síť guest.vse.cz:

 

Bezdrátová síť guest.vse.cz je v testovacím provozu. Postupně by měla nahradit bezdrátovou síť conference. Plné zprovoznění odhadujeme na říjen 2017.

Typy účtů

V bezdrátové síti guest.vse.cz rozlišujeme krátkodobé a dlouhodobé účty. U dlouhodobých účtů vyžadujeme vyplnění jména, příjmení, platná e-mailová adresa a jazyk komunikace (čeština či angličtina). U krátkodobých účtů nemusí být uvedeny, musí si je ale evidovat ten, kdo účet zakládá. Při řešení bezpečnostních a provozních problémů kontaktujeme dlouhodobé uživatele přímo, v případě krátkodobých účtů kontaktujeme osobu, která účet založila (správce účtu).

Vlastnost Krátkodobý účet Dlouhodobý účet
Maximální doba platnosti 3-7 dní (upřesníme) 365 dní
Lze prodloužit platnost účtu ne ano
Uživatel si může změnit heslo ne ano
Vážné bezpečnostní problémy zablokování účtu
upozornění správci účtu
zablokování účtu
upozornění uživateli
Menší bezpečnostní problémy
porušování autorských práv
zablokování účtu
upozornění správci účtu
uživateli pošleme upozornění
očekáváme nápravu do několika dní
Úprava údajů o účtu nelze může správce účtu

Provoz z účtů s vazbou na pedagogickou a vědeckou činnost školy (zahraniční hosté, externí vyučující, spolupracovníci xPortu, …) bude směrován skrz síť CESNET. Ostatní účty budou připojení skrz komerční konektivitu školy.

Parametry připojení do guest.vse.cz

Uživatelské jméno/totožnost: přiřadí se při založení účtu, písmeno následované číslicemi
Heslo: počáteční heslo se vygeneruje při vytvoření účtu, dlouhodobí uživatelé si ho mohou změnit
Jméno bezdrátové sítě (SSID): guest.vse.cz
Parametry připojení: 802.1x/WPA2-podnikové, šifrování AES
Metoda ověření (metoda EAP): PEAP
Ověření fáze 2: MSCHAPv2
Certifikační autorita (CA) serveru: GeoTrust Global CA
Jméno serveru: radius.vse.cz
Anonymní identita: nepodporujeme, nevyplňovat
Doména: nevyplňovat

 

Přijatelné užití

Na používání bezdrátové sítě guest.vse.cz se vztahuje Příkaz rektora 1/2007 VyZe zásad přijatelného užití akademické sítě CESNET vyplývá, že uživatelé nesmějí používat tuto síť pro činnosti, které:

 

 

Technická omezení sítě

Monitorování sítě

Provoz všech počítačových sítí na VŠE je monitorován v souladu s Příkazem rektora 1/2007.

Tyto údaje jsou uchovávány minimálně 6 měsícu a maximálně 1 rok.

Blokování přístupu

Při porušení pravidel může být uživateli omezen (zablokován) přístup do sítě guest.vse.cz – viz Příkaz rektora 1/2007.

Občas se stane, že počítač šíří nežádoucí provoz i bez vědomí vlastníka počítače – jedná se o různé viry a podobnou havěť. I v tomto případě bude uživateli zablokován přístup do sítě, neboť se řádně nestará o jím používané zařízení. Věnujte proto dostatečnou péči zabezpečení svého počítače.

 

 

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »