Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Základní telefonní služby

Základními telefonními službami poskytovanými oddělením síťové infrastruktury je myšlena podpora příchozích a odchozích hovorů v rámci telekomunikační sítě.

Základní telefonní služby jsou dostupné prostřednictvím:

  • komunikační platformy OpenScape 4000  v lokalitách Praha Žižkov, Jižní Město, Jarov, Holešovice (Rooseveltova kolej) a Jindřichův Hradec
  • státních telefonních linek v ostatních lokalitách

Státní telefonní linka se chová zcela autonomně, má přiděleno (národní) telefonní číslo (podobně jako mobilní telefon), pod kterým je dosažitelná z veřejné telefonní sítě. Volání se provádí standardním způsobem.

V případě pobočkové telefonní ústředny jsou zřizovány jednotlivým účastníkům pobočky, každá pobočka má své (většinou čtyřmístné) pobočkové telefonní číslo, pod kterým je dosažitelná z všech ostatních poboček telefonní síti VŠE. Při volání určité pobočky z veřejné telefonní sítě (státní telefonní linky, telefonní automaty, mobilní telefony) je nutno předřadit před volané číslo pobočky provolbu (prefix).

Systém OpenScape 4000 má v lokalitách VŠE přiděleny tyto provolby:


umístění

obsluhované lokality

pobočková telefonní čísla

provolba

Praha – Žižkov, nám W. Churchílla

areál staré a nové budovy

5xxx

224 09 5xxx

8xxx vyjma 80xx, 81xx

224 09 8xxx

Praha – Jižní Město, Ekonomická ul.

areál Jižní Město (budova A a B)

4xxx

224 09 4xxx

Praha – Jižní Město, Ekonomická ul.

areál kolejí Jižní Město

2xxx
224 09
1xxx
Praha – Jižní Městov, kolej Vltava Zaměstnaci na koleji Vltava (IP tel.) 8xxx 224 09 8xxx

Praha – Jarov, Jeseniova ul.

areál kolejí Jarov I, II a III, Centrum kolejí Jarov

2xxx
224 09 2xxx

Praha – Holešovice, Strojnická ul.

Rooseveltova kolej

80xx,81xx

224 09 8xxx

Jindřichův Hradec – Jarošovská ul.

areál Fakulty managementu

7xxx

384 41 7xxx

Volání pobočky z veřejné telefonní sítě
Volání z pobočky do veřejné telefonní sítě

Tísňová volání jsou zdarma a lze je uskutečnit z každé pobočky, před tísňové číslo je třeba předřadit přístupový znak na státní vedení (0):

telefonní číslo, které je třeba navolit z pobočky tísňová linka
0 112 jednotné číslo tísňového volání
0 150 požární ochrana
0 155 lékařská záchranná služba
0 158 Policie ČR
0 156 městská policie

Pozn. pokud si nemůžete zapamatovat telefonní čísla tísňových linek, máme pro Vás mnemotechnickou pomůcku „hořící dům“: nejprve musí přijet hasiči, aby uhasili oheň (0 150), potom lékařská záchranná služba (0 155), aby ošetřila zraněné a nakonec policie (0 158), aby celou událost vyšetřila (telefonní čísla jdou vzestupně).


Translate »