Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Síť IP telefonie

Síť telefonních ústředen VŠE je připojena do telefonní sítě IP telefonie, kterou provozuje sdružení CESNET. Vlastní hovor je přenášen pomocí datové sítě a protokolu IP. Přes tuto síť jsou realizovány hovory přímo směrované do sítě IP telefonie CESNETu – volání, kdy uživatel jako přístupový znak na státní vedení navolí #0 (místo 0).

Přes síť IP telefonie lze volat zdarma na telefonní ústředny dalších vysokých škol, univerzit a zahraničních ústavů, které mají připojenu svoji telefonní ústřednu do sítě IP telefonie. Akutální seznam včetně provoleb lze nalézt na WWW adrese http://www.cesnet.cz/iptelefonie/voip-cesnet.html.


Translate »