Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
GSM brány

GSM brány jsou stacionárně umístěné mobilní telefony, jejichž prostřednictvím lze zejména uskutečňovat levné hovory do sítí mobilních operátorů (propojovací poplatky, které stanovuje Český telekomunikační úřad, jsou při volání z pevné sítě do mobilní sítě poměrně vysoké). Zároveň lze jejich prostřednictvím i přijímat hovory, pokud volající z mobilního telefonu volá na GSM bránu totožného operátora, potom je mu účtováno pouze spojení do vlastní sítě mobilního operátora – toto hovorné bývá nižší než volání do pevné veřejné telefonní sítě.

VŠE v současné době vlastní osm GSM brán – se SIM kartou operátora T-Mobile, všechny jsou zapojeny do sítě telefonních ústředen VŠE. Odchozí hovory  na mobilní telefony z poboček v síti telefonních ústředen VŠE jsou prioritně směrovány přes GSM brány , čímž dochází ke značné úspoře na hovorném.

Drobnou nevýhodou je, že pokud se volanému zobrazuje telefonní číslo volajícího, je mu při volání přes GSM bránu zobrazeno jako telefonní číslo volajícího telefonní číslo GSM brány. Tato nevýhoda je kompenzována dvěma funkcemi GSM bran:

  • Inteligentní funkce zpětného volání – GSM brány udržují tabulku, kde se ukládá identifikace volajícího a volaného účastníka. Pokud někdo volá z mobilního telefonu na telefonní číslo brány (např. zmeškaný hovor na mobilu), může být rovnou spojen s účastníkem z VŠE, který se ho pokoušel volat. Vzhledem k omezené velikosti tabulky se uložené údaje po 6hodinách odstraňují, do tabulky se ukládají pouze neuskutečněné hovory (obsazeno, vypnutý mobilní telefon atd.) a po úspěšném zpětném volání se záznam z tabulky rovněž odstraní.
  • Automatická spojovatelka – Pokud se nepoužije předchozí funkce je příchozí hovor přes GSM brány přepojen na automatickou spojovatelku.

Translate »