Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Základní informace

Automatická telefonní spojovatelka je počítačová telefonní aplikace, jejímž cílem je přepojit hovor volajícího na linku volané osoby, aniž by volající musel znát její telefonní číslo. Automatická telefonní spojovatelka funguje na principu rozpoznávání mluveného slova. Aplikace Automatická telefonní spojovatelka byla vyvinuta na Katedře kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity a byla nasazena pro celou Západočeskou univerzitu v Plzni.

Automatická telefonní spojovatelka je dostupná na telefonním čísle 1111 z telefonní sítě  VŠE. Pro hovory mimo telefonní síť VŠE volejte: +420 224 095 111. Z telefonního obvodu Jindřichova Hradce můžete volat místní linku +420 384 417 111 nebo z vnitřní sítě 7111.

Pracovní doba automatické spojovatelky je nonstop, to znamená že se na ni dovoláte vždy. Musíte ale počítat, že osoby, na které vás bude přepojovat, již nemusí být v pozdních hodinách přítomny na svém pracovišti. Omezení je pouze v počtu současných rozhovorů automatické spojovatelky s klienty, které jsou z důvodu licenčních podmínek a nároku na počítačový hardware omezeny na tři. Tento počet by měl ale plně dostačovat, protože od upgrade telefonní sítě roku 2002 do spuštění automatické telefonní spojovatelky byl na Vysoké škole ekonomické v Praze počet fyzických spojovatelek také tři. Tento počet byl ale pouze ve špičkách.

Automatická spojovatelka je po informačním systému ISIS , ekonomickém systému iFis a přístupového systému další celoškolská aplikace, která se používá i na fakultě managementu v Jindřichově Hradci a je pro tuto lokalitu také určena.


Translate »