Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Návod dialogu

Jak se nechat spojit na konkrétní osobu:

 1. Zavolejte na číslo telefonní spojovatelky: 1111 z telefonní sítě VŠE nebo mimo telefonní síť VŠE točte: +420 224 095 111. Z telefonního obvodu Jindřichova Hradce můžete volat místní linku 384417111.
 2. Počkejte, než automatická spojovatelka pronese úvodní promluvu, po pípnutí můžete pokračovat
 3. Řekněte srozumitelně jméno osoby na kterou potřebujete spojit. Minimálně musíte zadat příjmení nebo funkci požadované osoby, dále pro upřesnění můžete zadat jméno a tituly před i za jménem.
 4. Pokud automatická spojovatelka Vaši promluvu nerozpozná korektně, budete vyzváni k novému zadání, jméno je nutno říci srozumitelně. Pro urychlení nového zadání je možno stisknout na klávesnici telefonu tlačítko „nula“.
 5. Vaše zadání může vyhovovat různému počtu výsledků. Pokud automatická spojovatelka nenalezne nikoho, nebo naopak více než 5 osob, budete požádáni o nové zadání. Pokud bude shod existovat méně, budou vám jednotlivé volby vyjmenovány a pomoci klávesnice telefonu si budete moci vybrat.
 6. Některé osoby mohou mít přiřazeno více čísel, pokud se tak stane, bude vám nabídnuto, na které číslo chcete volat.

Důvody, proč spojení neproběhlo korektně:

 • Jméno osoby nebylo zadáno srozumitelně, zadejte jméno srozumitelně
 • Ve vašem okolí je velký hluk, který ztěžuje automatické rozpoznání. Řešením je omezit okolní hluk nebo zadat jméno pomocí klávesnice telefonu.
 • Automatická spojovatelka má neaktuální data. Zdrojová data jsou brána ze školního informačního systému InSIS, pokud jsou v něm data neaktuální, automatická spojovatelka nemůže spojovat korektně. Oznamte problém systémovému integrátorovi.
 • Volaná osoba má jméno se specifickou výslovností. Pokud vás automatická spojovatelka vyslovuje špatně, vyplňte formulář oprava výslovnosti na formulare.vse.cz.

Tipy triky

 • Zadání jména na klávesnici

Po pípnutí lze jméno zadat nejenom  vyřčením příjemní volané osoby, ale lze také použít klávesnici telefonu, stejně jako pomocí systému T9 v mobilních telefonech. Pokud chcete volat „Skřivan“, je možno po pípnutí  říci „skřivan“ nebo na klávesnici telefonu vyťukat: 7574826. Výhodou je použití v rušném prostředí, kde automatická spojovatelka může mít nižší úspěšnost rozpoznávání.

 • volat

Řeknete-li „volat“ jako první slovo při zadání osoby, budete rovnou přepojeni na volanou osobu a další informace o osobě budou vynechány. Například „volat Docent Aleš Skřivan“. Místo „volat“ jde říci také „volej“, „zavolat“, „zavolej“ nebo „vytoč“.

 • n-té číslo

Víte-li, že při zadání konkrétního dotazu zastihnete osobu na jiném než prvním čísle, můžete si zkrátit cestu dialogem zadáním pořadí čísla jako první část promluvy, např. „třetí číslo“. Obě zkratky lze kombinovat, např. „volat druhé číslo Docent Aleš Skřivan“.


Translate »