Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Soukromý WiFi router na kolejích

WiFi routery nejsou od nás podporovány, spíše tiše tolerovány. Očekáváme, že budou použity pro bezdrátové pokrytí pokoje, maximálně buňky. Vysílaná WiFi síť by měla být zabezpečena. Při zapojení vlastního WiFi prosím dodržujte následující pravidla.

Za nepřípustné považujeme:

  • vysílání otevřené (nešifrované) sítě,
  • vysílání o velkém výkonu v pásmu 2,4 GHz,
  • použití kanálu s šířkou 40MHz v pásmu 2,4 GHz.

Za problematické považujeme:

  • vysílání skrytých (hidden) sítí,
  • pro zabezpečení použit protokol WEP a ne WPA2,
  • vysílání se standardu 802.11b (pomalý předchůdce 802.11g a 802.11a, popř. 802.11n),
  • podpora připojování pomocí WPS (Wifi Protected Setup).

Pásma 2.4 GHz a 5 GHz, šířka kanálu

V pásmu 2.4GHz jsou prakticky pouze tři nepřekrývající se kanály o šířce 20MHz, jsou zde  i další zařízení (bluetooth, mikrovlnky, …). Z těchto důvodu je toto pásmo silně zarušeno a v husté zástavbě (koleje, paneláky, …) má výrazně menší reálnou propustnost. Výhodou pásma 2.4GHz, že se signál lépe šíří (a vzájemně ovlivňuje) a zařízení jsou levnější.

V pásmu 5 GHz je v Evropě schváleno 8+11 nepřekrývajících se kanálů (šířka 20MHz) pro použití uvnitř budov, je výrazně méně zarušeno, lze dosáhnout vyšších reálných rychlostí. Nevýhodou je, že signál hůře prochází zdí.

Doporučení – pokud všechna Vaše připojovaná zařízení (mobil, notebook, tablet, …) podporují pásmo 5 GHz, tak je nejvhodnější vysílání v pásmu 2.4 GHz vypnout.

Pokud nutně potřebujete vysílat v pásmu 2.4 GHz, tak snižte vysílací výkon. Příliš silný signál je, pokud před buňkou při zavřených dveřích je síla signálu větší, než -70 dBm (např. -62 dBm či -56 dBm). Ve Windows můžete pro měření síly signálu použít aplikaci inSSIDer, poslední bezplatná verze je https://inssider.en.softonic.com/download. Na Androidu lze použít aplikace open-source WiFi Analyzer, který je bez reklam.

Lze použít i následující jednoduchý test – příliš silný signál je, pokud se úspěšně připojíte k Vaší síti, když:

  • vyjdete před buňku, ujdete 10m na jednu či druhou stranu po patře (koleje Blanice, Vltava, Jarov A až E, Jarov II, Rooseveltova kolej),
  • vyjdete na chodbu před buňku tak, že mezi dveřmi do buňky a Vámi bude výtah (Jarov III F a Jarov III G).

Pásmo 2.4 GHz též používá vysílání ve standardu 802.11b. Zde je základní rychlost 1 Mb/s (touto rychlostí se vysílají řídící rámce), max. je 11Mb/s. Již více než 10 roků nová zařízení používají nástupce standard 802.11g – základní rychlost je 6Mb/s, maximem je 54Mb/s. Doporučuji vypnout podporu 802.11b, pokud to zařízení umožňuje.  Provozem 802.11b zbytečně zpomalujete všechny uživatele v pásmu 2.4 GHz (všichni musí čekat, než projdou řídící rámce o základní rychlosti).

Standard 802.11n z roku 2009 zlepšuje odolnost vůči chybám a šumu a též umožňuje vyšší rychlosti. V pásmu 2.4GHz lze teoreticky dosáhnout rychlosti až 300 Mb/s u 20MHz kanálu, v zarušeném prostředí jako jsou koleje odhaduji reálnou rychlost okolo 50-100Mb/s.

Standardně se používá šířka kanálu 20MHz. Na kolejích je nesmysl použít kanály o šířce 40MHz v pásmu 2.4GHz – jen zarušíte polovinu kanálů a výsledek bude pro všechny horší. V pásmu 5 GHz (802.11a) můžete zkusit i 40MHz kanály.

Další informace

 


Translate »