Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Blokování PC

Na počítačové síti VŠE je zprovozněn systém pro blokování (omezení přístupu) počítačů narušujících funkčnost či bezpečnost sítě. Důvody, proč můžete být blokováni, jsou např. tyto:

 • Váš PC aktivně šíří viry na další počítače
 • z Vašeho PC byl prováděn Denial of Service útok na jiné PC
 • z Vašeho PC byl prováděn scan sítě VŠE,
 • počítač umožňuje nebo se snaží získat neoprávněný přístup ke zdrojům připojených sítí (VŠE, Internet),
 • uživatel z počítače porušuje práva duševního vlastnictví,
 • počítač nepříznivě působí na provoz sítě nebo jejích jednotlivých služeb, brání uživatelům v přístupu k těmto službám, ohrožují činnost sítě nebo nadměrně omezují její výkon,
 • plýtvá kapacitou sítě,
 • uživatel omezuje soukromí uživatelů.

Postup blokování

závažnost provinění příklady zablokování přístupu délka blokování
nízká uživatel neoprávněně monitoruje síť VŠE, uživateli se pouze pošle upozornění,
střední uživatel šíří viry, z počítače je rozesílán spam,

uživatel porušuje práva duševního vlastnictví (např. neoprávněné šíření autorských děl)

uživatel má 8 hodin až 3 dny na odstranění problému, pokud do té doby nepotvrdí odstranění problému, bude přístup zablokován, přístup je blokován, dokud uživatel nepotvrdí odstranění problému,
vyšší uživatel opakovaně porušuje pravidla,

počítač nepříznivě působí na provoz sítě nebo jejích jednotlivých služeb, brání uživatelům v přístupu k těmto službám, ohrožují činnost sítě nebo nadměrně omezují její výkon,

uživatel omezuje soukromí uživatelů,

okamžité zablokování přístupu, v závislosti na typu problému správce odhadne čas nutný pro trvalé odstranění problému uživatelem,
přístup je blokován, dokud uživatel nepotvrdí odstranění problému, nejdříve však po uplynutí odhadnuté doby pro zajištění nápravy,

Způsoby omezení přístupu:

 • uživatel se nemůže přihlásit do bezdrátové sítě (eduroam),
 • uživatel nemůže používat VPNku,
 • zrušení všech registrací na kolejích zapsaných na uživatele,
 • zablokování možnosti zaregistrovat počítač na kolejích,
 • zablokování počítačové zásuvky na koleji/v kanceláři,

Informování uživatelů:

Při zjištění problému posíláme uživateli mail na školní e-mailovou adresu.


Translate »