Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pravidla připojení

K síti na kolejích si mohou připojit počítač pouze osoby na nich řádně ubytované.

Pravidla používání

Každý uživatel sítě na kolejích je povinen se řídit vztahuje Příkaz rektora 1/2007 a dále zásadami přijatelného užití akademické sítě CESNET – viz. www.cesnet.cz. Uživatele nesmí poskytovat připojení (konektivitu) jiným osobám.

Zásady přijatelného užití

Ze zásad přijatelného užití akademické sítě CESNET vyplývá, že uživatelé nesmějí používat tuto síť pro činnosti, které:

 • umožňují nebo snaží se získat neoprávněný přístup ke zdrojům připojených sítí
 • porušují práva duševního vlastnictví
 • nepříznivě působí na provoz sítě nebo jejích jednotlivých služeb, brání uživatelům v přístupu k těmto službám, ohrožují činnost sítě nebo nadměrně omezují její výkon
 • plýtvají kapacitou sítě
 • ničí integritu informací uložených v počítačích a ostatních síťových prvcích
 • omezují soukromí uživatelů

Omezení sítě na kolejích

 • je podporován protokol IPv4 a IPv6,
 • IPv4 adresa se přiděluje pomocí DHCP,
 • IPv6 adresa se přiděluje pomocí automatické konfigurace (přes oznámení směrovače),
 • není povolen příchozí provoz (provoz iniciovaný z venku kolejní sítě), tj. pokud si spustíte například webový server na svém počítači, tak nebude z vnějšku dostupný,
 • smtp (odchozí pošta z klienta) je povolen pouze na smtp servery používající autentizaci a šifrování pomocí SSL (obvykle port 465/tcp či 587/tcp). Uživatelé z VŠE mohou používat server vse.vse.cz – popis nastavení je na vc.vse.cz.
 • není povoleno používání Peer to Peer (P2P) sítí jako je DirectConnet, Kazaa či eDonkey.
 • jsou blokovány tunelovací protokoly pro IPv6.

Monitorování sítě

Provoz všech počítačových sítí na VŠE je monitorován v souladu s Příkazem rektora 1/2007.

V síti na kolejích jsou monitorovány a logovány následující údaje:

 • informace spojené s registrací počítače na kolejích,
 • DHCP transakce – přiřazené IP adresy k MAC adresám v časovém úseku,
 • výskyt MAC adres na jednotlivých portech síťových prvků,

Tyto údaje jsou uchovávány minimálně 6 měsícu a maximálně 1 rok.

Blokování přístupu

Při porušení pravidel může být uživateli omezen (zablokován) přístup k síti na kolejích a případně i omezen přístup do dalších částí počítačové sítě VŠE – viz Příkaz rektora 1/2007.

Občas se stane, že počítač šíří nežádoucí provoz i bez vědomí vlastníka počítače – jedná se o různé viry a podobnou havěť. I v tomto případě bude uživateli zablokován přístup do sítě, neboť se řádně nestará o používané zařízení. Věnujte proto dostatečnou péči zabezpečení svého počítače.

Postup blokování a nápravy je podobný jako u dalších počítačů zapojených do sítě VŠE.


Translate »