Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Aktuální zatížení sítě

Obrázek znázorňuje pětiminutové průměrné zatížení optických tras z jednotlivých kolejí. Šipka od kolejí znamená upload a šipka ke kolejím znázorňuje jejich download. Tyto spoje mají kapacitu 1 Gb (Gigabit/sec). V aktuálním datovém toku se většinou setkáte s jednotkami: K(tzn. Kb/sec, Kilobit/sec) nebo M (Mb/sec, Megabit/sec). Z obrázku vyplývá, že většina kolejí má ještě záložní trasu, na kterou se přesune datový tok při výpadku primární trasy. Koleje na Jižním Městě (Blanice a Vltava) jsou taktéž zálohovány, ale pro přehlednost obrázku je záložní trasa vynechána.

Obrázek se aktualizuje každých 5 minut…


Translate »