Pravidla připojení

K síti eduroam se mohou připojit uživatelé s platným oprávněním, které jim poskytne domovská univerzita. Na VŠE mají nárok na účet do eduroam studenti a zaměstnanci s aktivním účtem ve studijním systému (InSIS). Každý uživatel si může po přihlášení do InSISu ve správě účtů zjistit, zda přístup k eduroam. Při ukončení studia či pracovního poměru přístup k eduroam končí.

Pravidla používání

Pravidla pro používání sítě Eduroam jsou definovány roamingovou politikou této sítě. Uživatelé mají následující povinnosti:

Pro uživatele z VŠE (domácí uživatelé) a pro uživatele využívající část sítě ve správě VŠE (uživatelé v prostorách VŠE a v dosahu přístupových bodů ve správě VŠE) se na používání služby vztahuje Příkaz rektora 1/2007 .

Zásady přijatelného užití

Ze zásad přijatelného užití akademické sítě CESNET vyplývá, že uživatelé nesmějí používat tuto síť pro činnosti, které:

Omezení sítě na VŠE

Monitorování sítě

Provoz všech počítačových sítí na VŠE je monitorován v souladu s Příkazem rektora 1/2007.

V síti eduroam jsou monitorovány a logovány následující údaje:
( v souladu Roamingovou politikou české federace eduroam )

Tyto údaje jsou uchovávány minimálně 6 měsícu a maximálně 1 rok.

Blokování přístupu

Při porušení pravidel může být uživateli omezen (zablokován) přístup k síti eduroam a případně i omezen přístup do dalších částí počítačové sítě VŠE – viz Příkaz rektora 1/2007.

Občas se stane, že počítač šíří nežádoucí provoz i bez vědomí vlastníka počítače – jedná se o různé viry a podobnou havěť. I v tomto případě bude uživateli zablokován přístup do sítě, neboť se řádně nestará o používané zařízení. Věnujte proto dostatečnou péči zabezpečení svého počítače.

Postup blokování a nápravy je stejný jako pro počítače na kolejích.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »