Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pravidla připojení

K síti eduroam se mohou připojit uživatelé s platným oprávněním, které jim poskytne domovská univerzita. Na VŠE mají nárok na účet do eduroam studenti a zaměstnanci s aktivním účtem ve studijním systému (InSIS). Každý uživatel si může po přihlášení do InSISu ve správě účtů zjistit, zda přístup k eduroam. Při ukončení studia či pracovního poměru přístup k eduroam končí.

Pravidla používání

Pravidla pro používání sítě Eduroam jsou definovány roamingovou politikou této sítě. Uživatelé mají následující povinnosti:

 • Každý uživatel roamingu je povinen se řídit podmínkami roamingu hostující a domácí sítě a dále zásadami přijatelného užití akademické sítě CESNET – viz. www.cesnet.cz.
 • Každý uživatel roamingu je povinen okamžitě reagovat na výzvy a pokyny správy sítě hostující i domácí sítě a roamingového centra Cesnetu.
 • Každý uživatel roamingu je plně odpovědný za zneužití svých osobních údajů (heslo, certifikát, …), umožňujících mu přístup do sítě.

Pro uživatele z VŠE (domácí uživatelé) a pro uživatele využívající část sítě ve správě VŠE (uživatelé v prostorách VŠE a v dosahu přístupových bodů ve správě VŠE) se na používání služby vztahuje Příkaz rektora 1/2007 .

Zásady přijatelného užití

Ze zásad přijatelného užití akademické sítě CESNET vyplývá, že uživatelé nesmějí používat tuto síť pro činnosti, které:

 • umožňují nebo snaží se získat neoprávněný přístup ke zdrojům připojených sítí
 • porušují práva duševního vlastnictví
 • nepříznivě působí na provoz sítě nebo jejích jednotlivých služeb, brání uživatelům v přístupu k těmto službám, ohrožují činnost sítě nebo nadměrně omezují její výkon
 • plýtvají kapacitou sítě
 • ničí integritu informací uložených v počítačích a ostatních síťových prvcích
 • omezují soukromí uživatelů.

Omezení sítě na VŠE

 • je podporován protokol IPv4 a IPv6,
 • IPv4 adresa se přiděluje pomocí DHCP,
 • IPv6 adresa se přiděluje pomocí automatické konfigurace (přes oznámení směrovače),
 • není povolena přímá komunikace mezi jednotlivými připojenými zařízeními,
 • není povolen příchozí provoz (provoz iniciovaný z venku), tj. pokud si spustíte například webový server na svém notebooku, tak nebude z vnějšku dostupný,
 • smtp (odchozí pošta z klienta) je povolen pouze na smtp servery používající autentizaci a šifrování pomocí SSL (obvykle port 465/tcp či 587/tcp). Uživatelé z VŠE mohou používat server vse.vse.cz – popis nastavení je na vc.vse.cz.
 • není povoleno používání Peer to Peer (P2P) sítí jako je DirectConnet, Kazaa či eDonkey,
 • rychlost připojení je omezena na 2 Mb/s z externích sítí.

Monitorování sítě

Provoz všech počítačových sítí na VŠE je monitorován v souladu s Příkazem rektora 1/2007.

V síti eduroam jsou monitorovány a logovány následující údaje:
( v souladu Roamingovou politikou české federace eduroam )

 • informace o autentizačních požadavcích s přesným časem,
 • DHCP transakce – přiřazené IP adresy k MAC adresám v časovém úseku,

Tyto údaje jsou uchovávány minimálně 6 měsícu a maximálně 1 rok.

Blokování přístupu

Při porušení pravidel může být uživateli omezen (zablokován) přístup k síti eduroam a případně i omezen přístup do dalších částí počítačové sítě VŠE – viz Příkaz rektora 1/2007.

Občas se stane, že počítač šíří nežádoucí provoz i bez vědomí vlastníka počítače – jedná se o různé viry a podobnou havěť. I v tomto případě bude uživateli zablokován přístup do sítě, neboť se řádně nestará o používané zařízení. Věnujte proto dostatečnou péči zabezpečení svého počítače.

Postup blokování a nápravy je stejný jako pro počítače na kolejích.


Translate »