Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nastavení eduroam na Windows 10

Heslo pro eduroam je odlišné od hesla do školních systémů. Můžete ho nastavit či změnit na https://eduroam.vse.cz/heslo/.
Pokud se Vám nedaří připojit, podívejte se na nejčastější problémy s připojením
.


1. Úvodní informace

Windows 10 umí detekovat parametry bezdrátové sítě a první přihlášení do eduroam je pro uživatele jednoduché. Chybí kontrola autentizačního serveru – není to bezpečná konfigurace.
Vytvořenou konfiguraci lze ručně upravit pouze pokud jste připojeni do eduroam. Snazší cestou je nastavení pomocí aplikace z cat.eduroam.org.

2. Konfigurace pomocí CAT

Z cat.eduroam.org stáhněte aplikaci, která v sobě obsahuje parametry pro připojení uživatelů z VŠE (vyhledejte „Vysoká škola ekonomická v Praze“ či „University of Economics, Prague“). Tuto aplikaci spustíte – program smaže původní konfiguraci eduroam a poté nastaví všechny parametry s výjimkou uživatelského jména a hesla. Ty zadáváte až při prvním připojení k eduroam po konfiguraci.

Pokud se po konfiguraci programem CAT nebudete moci připojit do eduroam (případně i jiných bezdrátových sítí), tak zkuste restartovat operační systém.


3. Uživatelsky přívětivé první připojení (nezabezpečené)

Jedná se o několik jednoduchých kroků, které jsou znázorněny na následujících obrázcích.

1. Klepněte na liště Start vpravo dole na ikonu bezdrátové sítě. Zobrazí se Vám seznam dostupných bezdrátových sítí:

zobrazení dostupných sítí2. Zvolte eduroam a klepněte na tlačítko Připojit.
edu2

3. V následujících polích vyplňte své uživatelské jméno (ve formátu uzivatelskejmeno@vse.cz, nezapomínejte na @vse.cz) a heslo. Pro pokračování klepněte na tlačítko OK.

edu34. Potvrďte připojení tlačítkem připojit.

edu45. V případě úspěšného připojení se vám zobrazí následující tabulka potvrzující úspěšné připojení.edu5

Nyní stáhněte konfigurační program z cat.eduroam.org a poté ho spusťte, abyste měli na počítači bezpečné připojení do sítě eduroam.

 


4. Ruční konfigurace od začátku

Ručně můžete konfigurovat pouze nové sítě. Pokud již máte eduroam v seznamu známých sítí, tak ho musíte nejdříve zrušit – viz poslední část návodu.

 1. Klikněte „druhým“ tlačítkem myši na ikonu bezdrátové sítě na dolní liště. Zobrazí se Vám kontextové menu a v něm vyberte „Otevřít centrum síťových přípojení a sdílení„:
  eduroam-windows10-01  eduroam-windows10-02
 2. Nyní zvolte „Nastavit nové přípojení nebo síť„, poté „Ručně připojit k bezdrátové síti“ a zobrazí se Vám obrazovka pro zadání jména a typu sítě. Zadejte název eduroam a vyberte typ WPA2-Podnikové.
  eduroam-windows10-3_5
 3. Po stisknutí tlačítka Další se základ sítě eduroam vytvoří. Na další obrazovce je potřeba zvolit „Změnit nastavení připojení“ a ve vzniklém okně přepnout na záložku „Zabezpečení“:
  eduroam-windows10-6_8
 4. Přibližně uprostřed je zvolena metoda ověření PEAP a vedle ní tlačítko „Nastavení“. Klikněte na něj a na následující obrazovce je potřeba napsat jméno autentizačního serveru radius.vse.cz a zvolit certifikát DigiCert Assured ID Root CA. Zkontrolujte, že jsou zaškrtnuty obě volby nahoře.
 5. Klikněte na tlačítko Konfigurovat u zabezpečení hesla a zkontrolujte, že není zaškrtnuta volba pro přihlašování Vašim přihlašovacím jménem a heslem do Windows.
  eduroam-windows10-10
 6. Vraťte se zpět a dole potvrďte tlačítkem OK uložení nastavení. Při připojení k síti eduroam se zobrazí dotaz na jméno (nezapomeňte na @vse.cz) a heslo.
  eduroam-windows10-12

Pokud se Vám dotaz na jméno a heslo nezobrazí, tak restartujte operační systém. Pokud ani toto nepomůže, tak jste nejspíše někde při konfiguraci udělali chybu. Je potřeba konfiguraci zrušit a znovu ji vytvořit.


5. Ruční úprava existující konfigurace

Pro ruční úpravu musíte být připojeni do eduroam. Pro ruční konfiguraci od začátku se liší první dva kroky

 1. Kliknete na druhým tlačítkem myši na ikonu bezdrátové sítě dole na liště. Z nabídky vyberete „Otevřít centrum síťových připojení a sdílení„.
  eduroam-windows10-02
 2. V pravé horní části se Vám zobrazí informace, že jste připojeni k eduroam. Kliknete na odkaz Wi-Fi (eduroam). Na další obrazovce zvolíte „Vlastnosti bezdrátového připojení„.
  eduroam-windows10-21_22
 3. Zobrazí se stejné okno jako v bodě 3 ruční konfigurace od začátku – pokračujte dle výše uvedeného návodu. Doplňte jméno autentizačního serveru a zvolte certifikační autoritu.

6. Smazání existující konfigurace

 1. Klikněte na ikonu bezdrátové sítě dole na liště, zobrazí se Vám seznam dostupných sítí a téměř dole volba „Nastavení sítě“.
  eduroam-windows10-odebrani-1
 2. V následující okně zvolte „Spravovat známé sítě“:
  eduroam-windows10-odebrani-2
 3. V seznamu známých sítí klikněte na eduroam a zobrazí se Vám tlačítko pro odebrání:
  eduroam-windows10-odebrani-3

7. Metoda ověření Microsoft EAP-TTLS

Ve výše uvedených návodech se používá metoda ověření PEAP. Lze použít i protokol Microsoft EAP-TTLS, u kterého se parametry nastavují na jedné obrazovce.

 1. Zvolte metodu ověření Microsoft EAP-TTLS
  eduroam-windows10-23
 2. Na následující obrazovce můžete nahoře doplnit anonymní identitu anonymous@vse.cz. Dále doplňte jméno autentizačního serveru (radius.vse.cz), zaškrtněte certifikační autoritu DigiCert Assured ID Root CA a zkontrolujte i další údaje dle obrázku:

 


Translate »