Rozšíření pokrytí WIFI na Rooseveltově koleji

V rámci neustálého zlepšování pokrytí areálů Vysoké školy ekonomické v Praze byl posílen signál na Rooseveltově koleji.

V rámci této akce bylo na základě upozornění od studentů přidáno 5 přístupových bodů v druhém až šestém patře.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »